Odvětrávací plech

Je určen pro odvětrání dvouplášťové střechy ve styku se stěnou.

Katalog